Professionella Tjänster Inom Redovisning Och Ekonomisk Rådgivning

Vi har ett brett utbud av tjänster som stödjer Ert foretags verksamhet i alla led i framtida utvecklingen. Genom att anförtro oss med insyn och förståelse för er finansiella information kan vi garantera hög och effektiv servicenivå. Det ger Er möjlighet att fokusera på att utveckla företagets kärnverksamhet.

Target Redovisning delar gärna med oss av den kunskapen och erfarenheten som vi har byggt upp genom åren, för att hitta de mest optimala lösningarna för Ert företags unika behov.

Target Redovisning sköter kontakten med bolagsverket och hjälper dig registrera eller ombilda ditt företag. Vi kan hjälpa till att upprätta aktiebok och aktiebrev.

Vi tillhandahåller ett komplett utbud av bokföring. Vi kommunicerar på ett effektivt sätt med alla parter i god tid, såväl skattemyndigheten som våra kunder för att i god tid genomföra deklarationen. Target Redovisning är en välrenommerad partner att anförtro sig till.

Alla företag ska varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Bokslutet kan vara antingen i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. Reglerna för årsbokslut och årsredovisning skiljer sig åt mellan olika företagsformer och beror även på verksamhetens storlek.

Genom att överlåta bokföringen till vårt företag kan du vara säker på att arbetet sker till bästa kvalitet med komplett dokumentation och i ständig kontakt med revisor, tills rapporterna lämnas vidare till Bolagsverket på utsatt tid.

Skatteplanering är en betydelsefull del som ofta förbises av redovisningsbyråer. Däremot hos oss är det en av de överlägset viktigaste uppgifterna i varje skede av bokföringsprocessen. Målet med skatteplanering är att organisera de finansiella frågorna för att optimera skattenivåerna. Det finns flera olika möjligheter och alternativ att förbättra och minska företagets skattenivå.

Target Redovisning erbjuder professionella outsourcing-tjänster inom områden som redovisning och ekonomi.

Våra konsulttjänster har utformats för att stödja företagsledare och ägare i sin kontinuerliga utveckling av företaget. Vi stödjer kunder i deras analyserar och utvärdering av organisationen. Utformar och tillhandahåller rådgivning som bidrar till att utveckla företaget och den strategiska inriktning på kort och längre sikt.

Priser

Target Redovisning erbjuder konkurrenskraftiga priser, som ställs individuellt med kunden. Avgiften är beroende av många faktorer och bestäms individuellt med varje kund beroende på tid samt arbete som ska spenderas på företagets service.

Kriterierna som påverkar avgiftens storlek är främst:

  • Antal anställda
  • Företagets komplexitet och svårighetsgrad
Vi anser att bokföringsdokumentet är inköpsdokument, försäljningsdokument, kontoutdrag, dokument från kontantrapporten, kvitto eller liknande.
  • Bolagets form och storlek
  • Antal bokföringsdokument

Vill du veta i detalj om det erbjudande som vi kan förbereda för ditt företag? Kontakta oss!